20/8/14

Canvi de rumbEl passat 29 de març el Grup Municipal de CiU va recuperar l'Alcaldia a Llavaneres. No podíem tancar els ulls a la situació que estàvem patint i calia donar un canvi de rumb.
Des que hem entrat de nou a formar part del Govern, hem assumit regidories que ja portàvem, i per tant, hem donat continuïtat als projectes que vam iniciar el 2011, quan vam entrar a governar, amb la mateixa il·lusió que ara els reprenem. També hem assumit regidories noves, i tot i que el termini fins a esgotar el mandat sigui breu, creiem que podrem canviar la forma de fer anterior i endegar nous projectes.
Volem destacar que l'actual Govern suposarà un estalvi en retribucions de 105.000 euros respecte de l'anterior, estalvi que s'ha destinat al pagament de factures a proveïdors petits i mitjans, tot i que l'actual oposició hagi votat en contra de la modificació de crèdit que permetia aquest pagament.
També és important remarcar els canvis produïts a la Regidoria de Comunicació, on s'ha donat un nou format a la revista municipal, i s'ha començat a dotar de més contingut el web municipal: se seguirà treballant per dotar de més transparència el consistori i les tasques del Govern.
Trencant amb la dinàmica dels últims mesos, els plens han passat a celebrar-se en horari no laboral, permetent així l'assistència de tots els regidors als mateixos. També s'ha convidat a assistir a les Juntes de Govern, que es fan amb caràcter setmanal, a un membre de l'oposició.
Per acabar, volem destacar la bona entesa entre els membres del Govern, que tot i ser de partits molt diferents entre si, treballen per millorar el municipi i fan possible un bon pacte, que dóna estabilitat al consistori.
Reproduïm, tot seguit,  els motius que van portar a la moció de censura del passat 29 de març, tal com consta en l'acta del ple:

“El present mandat (2011-2015) es va iniciar amb un govern format per 7 regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió i per 3 regidors del Grup Municipal del Partit Popular.
Al llarg d'aquests quasi 3 anys, les actuacions del govern i, molt particularment, de l'alcalde, Bernat Graupera Fàbregas, han anat deteriorant de manera sostinguda la gestió municipal i el funcionament de la institució de l'Ajuntament i dels seus òrgans.
S'ha entorpit des del govern i l'alcaldia la tasca de control pròpia de l'oposició. Alguns exemples són:
• Restriccions a l´accés a la informació, a expedients municipals per part dels regidors;
• Hi ha hagut documents que han quedat fora del control del registre municipal de documentació durant mesos (és el cas de l´informe raonat de l´Oficina Antifrau de Catalunya sobre l´expedient a Inmobiliaria Manauta i les obres al Golf Llavaneres). Aquest document, tenia registre de sortida de l´OAC de l´abril de 2012, es va utilitzar com a motivació del decret de l´alcalde 343/2012 de 22 de maig, però no va entrar al registre municipal fins el 9 de gener de 2013
• S'ha hagut de denunciar comportaments irregulars que, per imperatius d´òrgans superiors de l´Administració han obligat al Ple a anul•lar fins a 26 decrets d´alcaldia relacionats amb la contractació de personal (Referència Oficina Antifrau de Catalunya: APV 135/2010 i exp. 068-19092011/135).
La Comissió Jurídica Assessora està resolent actualment per definir les actuacions posteriors a l´anul•lació dels decrets, si cal l'anul·lació també dels contractes o altres actuacions derivades d'aquests.
• S´ha hagut de denunciar actuacions en relació amb expedients de disciplina urbanística, algun dels quals han acabat amb una querella de la Fiscalia i la imputació de l'alcalde Graupera per delicte contra l'ordenació del territori.
• Es mantenen oberts expedients d'investigació per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya i de la Fiscalia que situen l´Ajuntament en una inestabilitat permanent que han soscavat la confiança en el govern municipal no només dels grups polítics de l'oposició, sinó també d´alguns membres del grup municipal de l´alcalde, els quals han acabat per abandonar el govern.
Des del moment en què el govern es queda en minoria numèrica per la sortida de 4 dels 7 membres del grup municipal de CiU que el formaven originalment, la situació ha empitjorat. El que era una manca de respecte en les formes i el tracte als regidors durant les sessions plenàries, s´ha convertit en un atac que afecta a drets fonamentals, com el de la participació en els afers públics, emparat en la legislació (art 23 Constitució Espanyola).
Aquest comportament s'ha palesat en la convocatòria continuada sense justificacions d´urgència de sessions plenàries en hores de matí i dies feiners per dificultar o impossibilitar l´assistència dels regidors de l´oposició, els quals no tenen dedicació retribuïda i tenen, per tant, obligacions laborals privades.
Aquestes convocatòries, que habitualment es celebraven en horari de vespre, s´han passat a celebrar en aquest horari de matí i dia feiner com a via per guanyar votacions en aspectes en què el govern sabia que no gosava d´una majoria clara. Són mostra d'aquest comportament les convocatòries per a Ple de 29 d´octubre de 2013, 30 d´octubre de 2013, 21 de novembre de 2013, 25 de novembre de 2013, 29 de novembre de 2013, 2 de desembre de 2013, 13 de desembre de 2013 i 30 de desembre de 2013. I la convocatòria de Comissió Informativa de 18 de novembre, convocada en dilluns feiner a les 12 del migdia (8 plens en un mes i mig aproximadament).
Un cas especialment greu és el del passat divendres 13 de desembre, quan es convoca un ple extraordinari i urgent a les 11:30 hores per a celebrar a les 13:50 h. Un cop arribada l'hora, després de comprovar que dels 8 dels 11 regidors de l'oposició havien assistit tot i la precipitació de la convocatòria, l´alcalde va al•legar “motius tècnics i personals” per anul•lar la sessió. L'anul·lació, a més de la falta de respecte i la violentació de les condicions laborals dels regidors de l´oposició, demostra que no existia una urgència real per a la convocatòria. Cal assenyalar que, a hores d´ara, encara no s'han especificat no ja les causes “personals”, sinó les suposades causes tècniques.
El deteriorament intern a l'ajuntament no afecta només a les relacions polítiques, sinó que també amb els treballadors es manté un estat de tensió permanent:
• Un treballador s'ha vist obligat a incloure al registre municipal un escrit amb una relació d'expedients de disciplina urbanística i de medi ambient que romanen paralitzats o sense tramitació per la inacció de l´alcalde i sense justificació administrativa. El treballador es va veure obligat per no incórrer en responsabilitats cas que l´ajuntament es veiés perjudicat per aquesta inacció de l'alcalde. (incloure document relació expedients).
• L'alcalde ha d'afrontar ben aviat el judici on es troba imputat per un suposat delicte d´assetjament laboral, coaccions i amenaces contra un treballador municipal, antic Director de Serveis Territorials i actual responsable de la tramitació dels expedients de disciplina urbanística i mediambiental.
• Després d'un procediment d'investigació de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Exp. Oficina Antifrau 070-19092011-137), la Fiscalia va interposar querella criminal contra l'alcalde per suposat delicte contra l´ordenació del territori). Diligències Prèvies 2389/2013 actualment al Jutjat d'Instrucció 1 de Mataró.
Aquests comportaments han portat a la ruptura dins del grup municipal majoritari (CIU) i a la sortida, com es deia abans del govern d'alguns dels seus membres.
Atesa la situació d'inestabilitat que pateix l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, governat en minoria per 3 regidors no adscrits (ex-regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió) i per 3 regidors del Grup Municipal del Partit Popular.

Atesa la impossibilitat demostrada per l'alcalde i l'equip de govern de trobar vies de consens i treball conjunt que retornin la governabilitat al nostre Ajuntament.
Atesa la voluntat de sumar esforços davant les dificultats, entenent que la unitat d´acció política no consisteix en què hi hagi unanimitat de pensament, però sí homogeneïtat i compromís per treballar conjuntament pel bé comú i l'interès general.
ACORDS
Primer.- Censurar la gestió del senyor Bernat Graupera i Fàbregas com a alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i destituir-lo del seu càrrec.
Segon.- Proclamar al regidor d'aquesta corporació el senyor Juan Manuel García i Concepción com alcalde, atès que ha estat proposat com a candidat en aquesta moció de censura.
Tercer.- Comunicar els acords precedents a qui en dret procedeixi.”