12/2/13

Pressupost 2013 i reptes de futurEl 2007 el pressupost era de 22M€ i el 2013 serà de només d’11M€. Tot i la davallada d’ingressos, CiU aposta per mantenir el serveis municipals de qualitat (escoles de primària i bressol, escola de música, casal de la gent gran, bus, instal·lacions esportives, recollida de brossa, deixalleria, policia, manteniment de parcs i jardins, entitats, ajust socials, casal de joves, etc...) i no incrementar la pressió fiscal, tret dels casos en què cal adaptar les taxes als costos reals del servei (escola bressol i consum d’aigua). És una tasca difícil però ho hem fet.

El secret és controlar la despesa municipal, racionalitzar els recursos i aconseguir que el nostre poble no depengui mai més dels ingressos urbanístics, que sigui sostenible amb els propis recursos.

Entre els reptes del 2013, apostem per enllestir les obres del passeig marítim, millorar el parc de Can Matas i l’aparcament de Jaume Brutau... A més, continuarem treballant per trobar finançament per al nou pavelló. Fins al moment, hem aconseguit una important subvenció del Consell Català de l’Esport de 800.000 euros.

Gràcies a tothom. Ens en sortirem!


Llegit a Llavaneresinforma número 38 -- CIU