20/8/14

A propòsit del pavelló

  • Volem aprofitar l'espai d'opinió del nostre Grup Municipal del mes de juny per deixar clara quina és la postura de CiU respecte la construcció del nou Pavelló Municipal, ja que alguns comentaris, generalment malintencionats, diuen que l´actual govern no construirà el Pavelló Municipal. No voldríem ser pesats ni reiteratius ja que ho hem explicat en diferents ocasions i a diferents interlocutors. A més a més, les actes dels plens municipals on es va debatre i rebutjar el projecte bàsic que va presentar el govern anterior, expliquen clarament quins van ser els motius pels quals es va aturar una obra que ningú del govern va poder o saber justificar que es podria començar i acabar.
    Si ens posem en antecedents, des de fa anys, CiU ha donat suport a què Llavaneres tingués una zona esportiva digna. No entrarem a valorar els pactes i acords més ben o mal fets que es van dur a terme entre l'Ajuntament i una empresa privada per poder dotar el poble d´una infraestructura esportiva necessària des de feia molts anys, ja que formen part del passat. Però el cas Pretòria i la crisi se´n van endur totes les il·lusions i van impossibilitar dur a terme aquests acords, que havien de dotar Llavaneres d'una zona esportiva envejable. No obstant, queda en la memòria col·lectiva que Llavaneres havia de tenir una zona esportiva sense que s'hi haguessin de posar diners, ja que el cost quedava compensat per permutes i requalificacions urbanístiques. L'Ajuntament va complir la seva part del pacte i va dur a terme les requalificacions i entregues de sòl pactades, però la crisi va arrossegar l'empresa que va fer el conveni amb l'Ajuntament al concurs de creditors i malauradament el poble a dia d'avui només disposa d'un nou camp de futbol, i s'ha quedat sense valuosos terrenys al centre del municipi. Un negoci ruïnós, tot plegat. I tot, perquè en el moment que l´empresa immobiliària va entrar en concurs de creditors, l'Ajuntament no va voler negociar el deute que quedava pendent a favor del mateix, en el cas de que es denunciés el conveni, sinó que va preferir utilitzar la via judicial i afegir-nos a la massa de creditors. D'haver sabut o volgut negociar, probablement ara tindríem no tant sols el pavelló sinó també la zona esportiva quasi acabada.
    Com que la situació és la que és, i davant el lamentable fet que Llavaneres no tingui un Pavelló de propietat municipal (ja que l'anterior es va entregar com a permuta a l'empresa amb la qual es va firmar el conveni), les administracions van concedir a l'Ajuntament tres subvencions que ni de bon tros cobreixen el pressupost previst en el projecte bàsic. Molts argumentaven que les licitacions anirien a la baixa i així l´esforç econòmic de l´Ajuntament seria mínim. Però la veritat és que ningú ho va poder documentar ni demostrar. És més, en el projecte bàsic no s´hi contemplaven les despeses d'urbanització ni de portada d´aigua, gas i electricitat, les quals encara que no hi hagin de formar part necessàriament, els diners acaben sortint de la mateixa caixa, com ha succeït amb les despeses pel recent enderroc de la casa vella que hi havia al solar. Per tot això, en el passat Ple Municipal de 14 de febrer del present, CiU va demanar, igual que la resta de grups municipals deixar el punt de l'aprovació sobre la taula, fins que tinguéssim un pla de viabilitat que demostrés que el projecte era viable i que no hi hauria problemes en fer front a les inversions, que en part, posteriorment serien cobertes per les subvencions, però que a priori havia d'anticipar el consistori. No obstant això, el Govern d'aleshores va rebutjar aquesta proposta i va tirar endavant la votació sabent que sortiria un rebuig al projecte...
    Per cert, què ha passat amb el projecte executiu que ho havia d´aclarir tot? Algú l´ha vist? Per tant, amb els diners rebuts es podien començar les obres fins on les subvencions arribessin. I després què? Això sí, primera pedra, tallada de cinta, discursos emotius... I al cap d´un any, les obres aturades.
    Són diversos els factors que aconsellen aturar aquest projecte i revisar-lo de dalt a baix, tant pel que fa al projecte en si com pel que fa al coneixement de les despeses totals i reals i també al seu finançament. Creiem que Llavaneres no tant sols necessita un pavelló sinó una zona esportiva que és, en definitiva, el que va portar a fer el conveni que ara està penjat i des del Grup Municipal de CiU seguirem treballant perquè això sigui possible.