9/4/09

Fidels al model de poble net,tranquil i segur . Garantia de govern

El programa electoral de CiU feia referència a un poble de qualitat. Tenim molt clar que Sant Andreu de Llavaneres ha de ser un model de referència, singular i caracteritzat per ser segur, net i tranquil. Un poble que gaudeixi de qualitat de vida. CiU ha de governar per a tot Llavaneres amb polítiques pensades per a tothom i no solament per a minories o per a petits col·lectius. Aquest és el nostre objectiu com a govern i com a partit polític, fita que mantindrem malgrat els darrers esdeveniments. Com tots sabeu, CiU va decidir fer fora del govern municipal el regidor Nani Mora (ERC) i ara comencem una altra etapa que confiem que serà positiva per a tots plegats.

A CiU, estem oberts a tothom qui vulgui treballar pel nostre poble amb fidelitat al nostre model de vila i a la nostra manera d’entendre Sant Andreu de Llavaneres. Volem deixar enrere rancúnies i experiències negatives del passat. Hem de passar plana pel bé dels nostres convilatans.

Hi ha molta feina a fer i som garantia que la portarem a terme. Seguirem endavant. Tenim en marxa la construcció d’obres públiques importants com els pisos de protecció oficial, el casal de joves, la deixalleria municipal o el passeig marítim, i reformes en equipaments municipals –com ara el pavelló esportiu, Ca l’Alfaro i l’escorxador-. Ens trobem en l’equador del mandat i això vol dir que ara es començarà a veure la feina que hem estat engegant durant els darrers dos anys. Confiem en què tots els grups municipals actuïn en benefici de Llavaneres i pensant en Llavaneres. No tenim cap dubte que així serà.

Gràcies a tothom.