27/10/13

Nota de premsa

Sant Andreu de Llavaneres. Tres regidors de CDC han presentat la renúncia com a regidors de govern i en conseqüència han deixat el govern municipal. Durant els darrers mesos la tensió i les desavinences entre els regidors de CDC de Llavaneres i la forma d’actuar de l’alcalde Bernat Graupera–ex militant d’UDC- s’han vist incrementades de forma notòria. Els regidors de CDC hem estat desinformats o informats a última hora de fets importants i prou seriosos com per ser-ne coneixedors des del principi. Per tant, no podem seguir recolzant una forma d’actuar que no compartim ja que no creiem positiva per la imatge del nostre poble. És per això que ens hem vist obligats a prendre la decisió que avui comuniquem, la qual no ha estat gents fàcil i ha estat motiu d’una profunda reflexió en el si del Comitè Executiu Local de CDC, ja que, i després de demanar la dimissió de l’alcalde i davant la negativa d’aquest, suposa renunciar a seguir treballant pel municipi des del govern. No podem deixar de manifestar que estem convençuts que s’ha fet una bona feina des del govern, treballant en programes i projectes, dels quals ens sentim satisfets, i deixant pels propers regidors de govern que ens prenguin el relleu a les regidories d’Ensenyament, Cultura, Serveis Municipals i Manteniment, Joventut i Participació ciutadana, que durant aquests mesos hem portat els regidors de CDC que ara hem deixat el govern, molts programes i activitats endegades i ben planificades, per què es puguin portar a terme, tal com vàrem planificar nosaltres mateixos. Els regidors i regidores de CDC que avui prenem aquesta decisió, acceptem la part de responsabilitat d’aquelles accions que hagin pogut afeblir la relació entre els diferents membres del govern i per això, sempre hem fet un esforç per reconduir la situació. Però en aquest temps al govern ens hem trobat en situacions inacceptables i en molts casos de menysteniment per part de l’alcalde vers els nostres regidors, que ens ha portat a prendre aquesta decisió gens fàcil. La manca de predisposició pel diàleg, pel consens i per la presa de decisions conjuntes, imprescindible per a un bon funcionament del grup, dificultava governabilitat del municipi, que al capdavall és l’objectiu principal de qualsevol consistori. No obstant aquesta decisió, els regidors de CDC tenim la voluntat de seguir treballant per seguir millorant el municipi pensant en els seus ciutadans, i és per això que des de l’oposició intentarem buscar el consens per tirar endavant projectes en els que creiem, però també podrem censurar aquells que creguem no prioritaris, perjudicials o mal fets i que ara per lleialtat al nostre pacte de govern no ens era possible