9/11/08

Solucions als problemes: veïns perjudicats i la mina d'aigua de Can Castillo

Un dels molts problemes que el govern actual ha solucionat ha estat el tema de la mina de Can Castillo.

És un cas emblemàtic perquè més de 30 famílies que tenien canalitzacions d’aigua de mina van ser perjudicades per la construcció urbanística i pel propi Ajuntament.

Aquest veïns mai van ser atesos pel govern anterior, que es va doblegar als interessos de l’empresa constructora. Els afectats van haver de recórrer a la via judicial. L’empresa no va respectar els drets d’aigua, malgrat ser reconeguts al projecte d’obres aprovat, i se’n llençaven milers de litres a la riera en plena època de sequera.

El 29 de juny de 2007, i sense que el tema estigués solucionat, el govern anterior, encara en funcions i només 7 dies abans del canvi de mandat, va atorgar inexplicablement la llicència definitiva de les obres a la promotora, que quedava així alliberada del problema. Però l’aigua anava encara a la riera i els veïns seguien sense.

Després de moltes reunions amb l’empresa i amb els veïns afectats, el govern actual ha aconseguit finalment que Diagonal Alfa SA pagui un dipòsit, un sistema de bombeig i la canalització, i que d’aquesta manera es recuperi l’aigua en benefici dels veïns.

A poc a poc es van arreglant veritablement les coses: la rotonda de Sant Pere, els aparcaments a l’Av. Pau Casals, els contenidors d’escombraries, l’asfaltat dels carrers, etc. Acabat l’estiu s’arranjarà el paviment del carrer de Munt, un altre bon exemple de la màxima “eficiència” del govern anterior.


CIU LLAVANERES llavaneres informa