23/10/09

Amb les idees clares, complint programa i comptant amb les persones

El programa electoral de CIU s’està complint i s’està treballant per aconseguir un model de poble net, tranquil i segur, amb qualitat de vida.

IDEES CLARES: S’ha elaborat el Pla d’Actuació Municipal (PAM), que desenvolupa el programa electoral de CIU i marca els objectius per aconseguir les actuacions proposades abans del final de mandat. Mai un govern de Llavaneres havia desenvolupat un Pla d’Actuació amb objectius.

ESCOLTANT LES PERSONES: A meitat del mandat, també volem comptar amb l’opinió de les persones sobre quin Llavaneres volem; escoltar la gent del poble per millorar l’acció del govern i recollir-ne els suggeriments.

POBLE SEGUR: Hem complert la promesa electoral de CIU de dotar el barri de Sant Pere i Can Sanç d’una oficina de policia i estem millorant el passeig marítim i els accessos. També preparem la instal·lació de càmeres de vigilància i control a totes les entrades de Llavaneres, mesura amb què augmentarem la seguretat del nostre poble a tots nivells.

POBLE NET: Hem netejat les rieres, malgrat la desmesurada oposició d’alguns. Estem modificant el sistema de neteja viària perquè era totalment insuficient. Es canviarà l’empresa de neteja de platges perquè no ha complert correctament el contracte d’aquest estiu.

ATENCIÓ A LES PERSONES: El Casal de Joves amb discapacitats s’ha traslladat a un espai públic i ara gaudeix de millors condicions. S’han fet millores als col·legis i als carrers.

Seguirem treballant malgrat l’oposició d’alguns.