11/8/08

il.lusió i feina

Ha passat un any des que CiU va començar a liderar un projecte nou. Un any de moltes il·lusions, en què s’ha hagut de compaginar la feina sistemàtica del dia a dia amb les sorpreses que sorgien a cada cantonada i amb les quals ha calgut conviure molt sovint.


Il·lusió i feina han anat de la mà al llarg de tot aquest any. Certament s’han fet força coses -tot i que hi ha molta feina que no esveu-, però encara en queden un munt per fer. Hi ha qui veurà el got mig buit; nosaltres el trobem mig ple i amb la seguretat que l’anirem omplint de mica en mica perquè les coses no es poden fer de cop, i encara menys quan tenim, a l’administració municipal, la situació financera amb què ens trobem.


Il·lusió i feina de cara al futur, seguint amb la transparència urbanística i amb un model de poble que garanteixi la qualitat de vida de tots; solucionant els problemes de les persones i tirant endavant el projectes de construcció d’un centre de dia, un CEIP nou i una altra escola bressol; el casal de joves; el cobriment de la riera en tram urbà; l’arranjament del parc de la Llorita; un cementiri municipal; una prefectura de policia; un centre logístic per a la brigada i un altre per a l’ADF; una deixalleria municipal nova, etc.


Gràcies a tots i a totes per la confiança.