31/8/12

Posant ordre amb responsabilitat

Després de gairebé 30 anys, la Direcció General del Cadastre està actualitzant el valors dels habitatges de Llavaneres. CIU, com a govern, ha abaixat el tipus impositiu de l’IBI perquè la quota a pagar per cada llavanerenc sigui pràcticament la mateixa que els anys anteriors.

També posem fi a una situació injusta que succeïa al nostre poble en què algunes torres grans i valuoses contribuïen menys en IBI que habitatges més modestos. Aquesta situació es regularitzarà progressivament al llarg dels 10 anys que durarà la revisió.

CIU manté la voluntat de no incrementar la pressió fiscal. Per aquest motiu s’abaixarà cada any el tipus perquè la quota a pagar sempre sigui la mateixa. Recordem que l’any que ve es suprimeix la taxa d’escombraries de 40 euros dels pàrquings i solars, que mai s’hauria d’haver cobrat.

Llavaneresinforma 35