20/8/14

L'estelada a Sant Andreu de Llavaneres

L'any 2012, el ple municipal va aprovar per majoria una moció en què s'instava l'Ajuntament a instal·lar una estelada en un lloc prominent.
Com sia que, i malgrat l'opinió contrària d'alguns, tots els acords de ple s'han de complir, era una assignatura pendent que, de mantenir-se amb uns criteris restrictius, perillava la seva execució. Deixant de banda els motius que obstaculitzaven el compliment de l'acord de ple, a menys d'un any d'esgotar el mandat, es feia urgent donar un cop de timó i fer realitat allò que molts ciutadans volem.
A més a més de votar-hi a favor, la majoria de membres de l'anterior grup municipal de CiU hi estàvem d'acord. Fins i tot, des de la regidoria de Cultura es van iniciar els tràmits ara fa aproximadament un any: es van buscar diferents ubicacions fins a decidir-ne una que semblava que era la més adient.
Amb l'abandonament del govern municipal per part de quatre regidors de CiU, es va aturar el projecte sense cap explicació. Ha calgut doncs un canvi en el govern municipal per tornar a tirar el projecte endavant.
El proper divendres 18 de juliol, a les 20:30 hores, per fi s'hissarà l'estelada a Sant Andreu de Llavaneres, als jardins de davant del Camí del Golf, uns metres més amunt de l'àncora, per a ser més exactes. Dalt d'un pal de 10 metres d´alçada, onejarà una estelada de 3,75x2,5 metres.
Cal afegir, que l'Ajuntament es farà càrrec d'un 60% del cost. La resta serà coberta pels equips locals de l'ANC, CDC i ERC.
Des d'aquesta tribuna, el grup municipal de CiU fa una crida a la ciutadania perquè vingui a celebrar aquest esdeveniment

A propòsit del pavelló

  • Volem aprofitar l'espai d'opinió del nostre Grup Municipal del mes de juny per deixar clara quina és la postura de CiU respecte la construcció del nou Pavelló Municipal, ja que alguns comentaris, generalment malintencionats, diuen que l´actual govern no construirà el Pavelló Municipal. No voldríem ser pesats ni reiteratius ja que ho hem explicat en diferents ocasions i a diferents interlocutors. A més a més, les actes dels plens municipals on es va debatre i rebutjar el projecte bàsic que va presentar el govern anterior, expliquen clarament quins van ser els motius pels quals es va aturar una obra que ningú del govern va poder o saber justificar que es podria començar i acabar.
    Si ens posem en antecedents, des de fa anys, CiU ha donat suport a què Llavaneres tingués una zona esportiva digna. No entrarem a valorar els pactes i acords més ben o mal fets que es van dur a terme entre l'Ajuntament i una empresa privada per poder dotar el poble d´una infraestructura esportiva necessària des de feia molts anys, ja que formen part del passat. Però el cas Pretòria i la crisi se´n van endur totes les il·lusions i van impossibilitar dur a terme aquests acords, que havien de dotar Llavaneres d'una zona esportiva envejable. No obstant, queda en la memòria col·lectiva que Llavaneres havia de tenir una zona esportiva sense que s'hi haguessin de posar diners, ja que el cost quedava compensat per permutes i requalificacions urbanístiques. L'Ajuntament va complir la seva part del pacte i va dur a terme les requalificacions i entregues de sòl pactades, però la crisi va arrossegar l'empresa que va fer el conveni amb l'Ajuntament al concurs de creditors i malauradament el poble a dia d'avui només disposa d'un nou camp de futbol, i s'ha quedat sense valuosos terrenys al centre del municipi. Un negoci ruïnós, tot plegat. I tot, perquè en el moment que l´empresa immobiliària va entrar en concurs de creditors, l'Ajuntament no va voler negociar el deute que quedava pendent a favor del mateix, en el cas de que es denunciés el conveni, sinó que va preferir utilitzar la via judicial i afegir-nos a la massa de creditors. D'haver sabut o volgut negociar, probablement ara tindríem no tant sols el pavelló sinó també la zona esportiva quasi acabada.
    Com que la situació és la que és, i davant el lamentable fet que Llavaneres no tingui un Pavelló de propietat municipal (ja que l'anterior es va entregar com a permuta a l'empresa amb la qual es va firmar el conveni), les administracions van concedir a l'Ajuntament tres subvencions que ni de bon tros cobreixen el pressupost previst en el projecte bàsic. Molts argumentaven que les licitacions anirien a la baixa i així l´esforç econòmic de l´Ajuntament seria mínim. Però la veritat és que ningú ho va poder documentar ni demostrar. És més, en el projecte bàsic no s´hi contemplaven les despeses d'urbanització ni de portada d´aigua, gas i electricitat, les quals encara que no hi hagin de formar part necessàriament, els diners acaben sortint de la mateixa caixa, com ha succeït amb les despeses pel recent enderroc de la casa vella que hi havia al solar. Per tot això, en el passat Ple Municipal de 14 de febrer del present, CiU va demanar, igual que la resta de grups municipals deixar el punt de l'aprovació sobre la taula, fins que tinguéssim un pla de viabilitat que demostrés que el projecte era viable i que no hi hauria problemes en fer front a les inversions, que en part, posteriorment serien cobertes per les subvencions, però que a priori havia d'anticipar el consistori. No obstant això, el Govern d'aleshores va rebutjar aquesta proposta i va tirar endavant la votació sabent que sortiria un rebuig al projecte...
    Per cert, què ha passat amb el projecte executiu que ho havia d´aclarir tot? Algú l´ha vist? Per tant, amb els diners rebuts es podien començar les obres fins on les subvencions arribessin. I després què? Això sí, primera pedra, tallada de cinta, discursos emotius... I al cap d´un any, les obres aturades.
    Són diversos els factors que aconsellen aturar aquest projecte i revisar-lo de dalt a baix, tant pel que fa al projecte en si com pel que fa al coneixement de les despeses totals i reals i també al seu finançament. Creiem que Llavaneres no tant sols necessita un pavelló sinó una zona esportiva que és, en definitiva, el que va portar a fer el conveni que ara està penjat i des del Grup Municipal de CiU seguirem treballant perquè això sigui possible.

Canvi de rumbEl passat 29 de març el Grup Municipal de CiU va recuperar l'Alcaldia a Llavaneres. No podíem tancar els ulls a la situació que estàvem patint i calia donar un canvi de rumb.
Des que hem entrat de nou a formar part del Govern, hem assumit regidories que ja portàvem, i per tant, hem donat continuïtat als projectes que vam iniciar el 2011, quan vam entrar a governar, amb la mateixa il·lusió que ara els reprenem. També hem assumit regidories noves, i tot i que el termini fins a esgotar el mandat sigui breu, creiem que podrem canviar la forma de fer anterior i endegar nous projectes.
Volem destacar que l'actual Govern suposarà un estalvi en retribucions de 105.000 euros respecte de l'anterior, estalvi que s'ha destinat al pagament de factures a proveïdors petits i mitjans, tot i que l'actual oposició hagi votat en contra de la modificació de crèdit que permetia aquest pagament.
També és important remarcar els canvis produïts a la Regidoria de Comunicació, on s'ha donat un nou format a la revista municipal, i s'ha començat a dotar de més contingut el web municipal: se seguirà treballant per dotar de més transparència el consistori i les tasques del Govern.
Trencant amb la dinàmica dels últims mesos, els plens han passat a celebrar-se en horari no laboral, permetent així l'assistència de tots els regidors als mateixos. També s'ha convidat a assistir a les Juntes de Govern, que es fan amb caràcter setmanal, a un membre de l'oposició.
Per acabar, volem destacar la bona entesa entre els membres del Govern, que tot i ser de partits molt diferents entre si, treballen per millorar el municipi i fan possible un bon pacte, que dóna estabilitat al consistori.
Reproduïm, tot seguit,  els motius que van portar a la moció de censura del passat 29 de març, tal com consta en l'acta del ple:

“El present mandat (2011-2015) es va iniciar amb un govern format per 7 regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió i per 3 regidors del Grup Municipal del Partit Popular.
Al llarg d'aquests quasi 3 anys, les actuacions del govern i, molt particularment, de l'alcalde, Bernat Graupera Fàbregas, han anat deteriorant de manera sostinguda la gestió municipal i el funcionament de la institució de l'Ajuntament i dels seus òrgans.
S'ha entorpit des del govern i l'alcaldia la tasca de control pròpia de l'oposició. Alguns exemples són:
• Restriccions a l´accés a la informació, a expedients municipals per part dels regidors;
• Hi ha hagut documents que han quedat fora del control del registre municipal de documentació durant mesos (és el cas de l´informe raonat de l´Oficina Antifrau de Catalunya sobre l´expedient a Inmobiliaria Manauta i les obres al Golf Llavaneres). Aquest document, tenia registre de sortida de l´OAC de l´abril de 2012, es va utilitzar com a motivació del decret de l´alcalde 343/2012 de 22 de maig, però no va entrar al registre municipal fins el 9 de gener de 2013
• S'ha hagut de denunciar comportaments irregulars que, per imperatius d´òrgans superiors de l´Administració han obligat al Ple a anul•lar fins a 26 decrets d´alcaldia relacionats amb la contractació de personal (Referència Oficina Antifrau de Catalunya: APV 135/2010 i exp. 068-19092011/135).
La Comissió Jurídica Assessora està resolent actualment per definir les actuacions posteriors a l´anul•lació dels decrets, si cal l'anul·lació també dels contractes o altres actuacions derivades d'aquests.
• S´ha hagut de denunciar actuacions en relació amb expedients de disciplina urbanística, algun dels quals han acabat amb una querella de la Fiscalia i la imputació de l'alcalde Graupera per delicte contra l'ordenació del territori.
• Es mantenen oberts expedients d'investigació per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya i de la Fiscalia que situen l´Ajuntament en una inestabilitat permanent que han soscavat la confiança en el govern municipal no només dels grups polítics de l'oposició, sinó també d´alguns membres del grup municipal de l´alcalde, els quals han acabat per abandonar el govern.
Des del moment en què el govern es queda en minoria numèrica per la sortida de 4 dels 7 membres del grup municipal de CiU que el formaven originalment, la situació ha empitjorat. El que era una manca de respecte en les formes i el tracte als regidors durant les sessions plenàries, s´ha convertit en un atac que afecta a drets fonamentals, com el de la participació en els afers públics, emparat en la legislació (art 23 Constitució Espanyola).
Aquest comportament s'ha palesat en la convocatòria continuada sense justificacions d´urgència de sessions plenàries en hores de matí i dies feiners per dificultar o impossibilitar l´assistència dels regidors de l´oposició, els quals no tenen dedicació retribuïda i tenen, per tant, obligacions laborals privades.
Aquestes convocatòries, que habitualment es celebraven en horari de vespre, s´han passat a celebrar en aquest horari de matí i dia feiner com a via per guanyar votacions en aspectes en què el govern sabia que no gosava d´una majoria clara. Són mostra d'aquest comportament les convocatòries per a Ple de 29 d´octubre de 2013, 30 d´octubre de 2013, 21 de novembre de 2013, 25 de novembre de 2013, 29 de novembre de 2013, 2 de desembre de 2013, 13 de desembre de 2013 i 30 de desembre de 2013. I la convocatòria de Comissió Informativa de 18 de novembre, convocada en dilluns feiner a les 12 del migdia (8 plens en un mes i mig aproximadament).
Un cas especialment greu és el del passat divendres 13 de desembre, quan es convoca un ple extraordinari i urgent a les 11:30 hores per a celebrar a les 13:50 h. Un cop arribada l'hora, després de comprovar que dels 8 dels 11 regidors de l'oposició havien assistit tot i la precipitació de la convocatòria, l´alcalde va al•legar “motius tècnics i personals” per anul•lar la sessió. L'anul·lació, a més de la falta de respecte i la violentació de les condicions laborals dels regidors de l´oposició, demostra que no existia una urgència real per a la convocatòria. Cal assenyalar que, a hores d´ara, encara no s'han especificat no ja les causes “personals”, sinó les suposades causes tècniques.
El deteriorament intern a l'ajuntament no afecta només a les relacions polítiques, sinó que també amb els treballadors es manté un estat de tensió permanent:
• Un treballador s'ha vist obligat a incloure al registre municipal un escrit amb una relació d'expedients de disciplina urbanística i de medi ambient que romanen paralitzats o sense tramitació per la inacció de l´alcalde i sense justificació administrativa. El treballador es va veure obligat per no incórrer en responsabilitats cas que l´ajuntament es veiés perjudicat per aquesta inacció de l'alcalde. (incloure document relació expedients).
• L'alcalde ha d'afrontar ben aviat el judici on es troba imputat per un suposat delicte d´assetjament laboral, coaccions i amenaces contra un treballador municipal, antic Director de Serveis Territorials i actual responsable de la tramitació dels expedients de disciplina urbanística i mediambiental.
• Després d'un procediment d'investigació de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Exp. Oficina Antifrau 070-19092011-137), la Fiscalia va interposar querella criminal contra l'alcalde per suposat delicte contra l´ordenació del territori). Diligències Prèvies 2389/2013 actualment al Jutjat d'Instrucció 1 de Mataró.
Aquests comportaments han portat a la ruptura dins del grup municipal majoritari (CIU) i a la sortida, com es deia abans del govern d'alguns dels seus membres.
Atesa la situació d'inestabilitat que pateix l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, governat en minoria per 3 regidors no adscrits (ex-regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió) i per 3 regidors del Grup Municipal del Partit Popular.

Atesa la impossibilitat demostrada per l'alcalde i l'equip de govern de trobar vies de consens i treball conjunt que retornin la governabilitat al nostre Ajuntament.
Atesa la voluntat de sumar esforços davant les dificultats, entenent que la unitat d´acció política no consisteix en què hi hagi unanimitat de pensament, però sí homogeneïtat i compromís per treballar conjuntament pel bé comú i l'interès general.
ACORDS
Primer.- Censurar la gestió del senyor Bernat Graupera i Fàbregas com a alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i destituir-lo del seu càrrec.
Segon.- Proclamar al regidor d'aquesta corporació el senyor Juan Manuel García i Concepción com alcalde, atès que ha estat proposat com a candidat en aquesta moció de censura.
Tercer.- Comunicar els acords precedents a qui en dret procedeixi.”