12/5/11

Estat econòmic de l'ajuntament: Pla de sanejament i estalvi

CiU ha gestionat les finances de l’ajuntament de forma responsable durant els passats 4 anys del 2007-2011. Som realistes, i coneixem l’escenari econòmic actual en el qual ens trobem immersos.

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL ha anat baixant considerablement, prop d’un 30%, del 2006 amb un pressupost de 20 milions d’euros al 2011 amb un pressupost de poc més de 13 milions d’euros per la baixada dels ingressos municipals fonamentalment llicències d’obres, plusvàlues i aportacions als tributs de l’Estat. Tot i això donem els mateixos serveis.

MANTENIMENT DE LA PRESSIÓ FISCAL: El govern de CIU ha incrementat només l’IPC els anys 2007 i 2008 i ha congelat els impostos i taxes del 2009 al 2011. L’any 2008 va reduir a zero euros la taxa de transport d’autobus per jubilats i pensionistes i l’any 2009 va abaixar la taxa de la brossa un 25% als comerços i indústries.

REDUCCIÓ DEL DÉFICIT MUNICIPAL: L’ajuntament arrossega un dèficit històric de 2’3 milions d’euros a l’any 2006 que s’ha vist reduït durant els 4 anys de govern de CIU a només un dèficit d’1’6 milions d’euros. Això ha estat possible gràcies a la reducció de la despesa municipal i a part de l’herència rebuda d’un ciutadà.

EVOLUCIÓ DE DEUTE MUNICIPAL: L’ajuntament arrossega un deute acumulat d’1’7 milions d’euros de préstecs antics per la compra de Can Caralt i la quota de participació de l’obra de la canonada d’aigua comarcal. L’únic préstec que ha demanat el govern de CIU ha estat per la compra de l’Escola bressol Sant Nicolau per import d’1’4 milions d’euros l’any 2008 i que ara és patrimoni municipal. Tot i això, som un dels pobles menys endeutats de la província de Barcelona amb només un 35% del màxim que permet la Llei (110% pressupost).


La voluntat d’aquest pla és marcar un full de ruta per al proper mandat per anar disminuint la despesa municipal i el dèficit existents amb el compromís de fer-ho sense augmentar la pressió fiscal.


AUGMENT DE LES SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT, ESTAT I DIPUTACIÓ ELS ANYS 2007-2011: Subvencions de la Generalitat de Catalunya amb el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de 1.250.000 euros. Subencions de l’Estat d’2.589.000 euros del Fondo Estatal de Inversions locales ( FEIL 2009 i FEOLS 2010) destinat a obra pública. Diputació de Barcelona 490.000 euros del pla de concertació.