24/3/10

Complir el programa electoral, objectiu pel 2010.

CiU treballa per complir el seu programa electoral i aquests són alguns dels objectius per a l’any 2010 per fer de Llavaneres un poble amb qualitat de vida: Farem un carril bici i de vianants des del centre del poble a la platja, al costat de la Riera, la qual també adequarem a l’alçada de l’escola Serena Vall per construir-hi un pont. S’acabarà la rotonda de l’NII a la Marinada i el nou accés al passeig marítim. Farem un aparcament municipal nou a l’estació del tren (zona Castell de Mar) i construirem un pas de vianants per accedir-hi. Es posaran més marquesines a les parades del bus municipal. Es farà el parc de Can Rivière. També s’arreglaran les voreres i se suprimiran les barreres arquitectòniques a diverses zones del poble.


Pel que fa a Educació i Joventut, es reformarà i millorarà l’escola bressol Sant Nicolau i construirem el Casal de Joves. Adquirirem els terrenys que hi ha sobre el parc de Sant Pere (no pas dins d’aquest equipament) per construir-hi un col·legi i una escola bressol. Hem adquirit les pistes del Tennis Park, a Can Sanç, espai on, en comptes de construir-hi pisos, hi farem una altra zona municipal destinada a l’esport


. D’altra banda, es posaran càmeres de vigilància connectades amb la policia a tots els accessos al poble i es millorarà l’enllumenat públic d’algunes zones. També farem una altra prefectura de policia a l’avinguda de Sant Andreu. Es millorarà la recollida de brossa i la neteja del carrers. I també, malgrat l’oposició d’alguns, engegarem novament la ràdio municipal. Tot això, sense apujar les taxes ni els impostos.


En nom de tot el grup de CiU, volem agrair als components de l’ADF, de la policia i de la brigada municipal l’esforç i la ràpida intervenció en la tempesta de vent, així com la seva professionalitat i dedicació durant tot l’any. Llavaneres avança entre tots malgrat les dificultats que estem trobant i les crítiques malintencionades i gratuïtes.