19/5/08

Els polítics no poden jugar amb les il.lusions de les noies i els nois.

Realment hem trobat el poble ben embolicat i amb molta tasca per fer. Podríem posar-ne mil exemples, però el que cal és treballar molt i anar per feina.

Entre tots els grups del Consistori hem d’intentar aixecar les finances municipals, perquè tenim un dèficit d’1,8 milions d’euros. Això vol dir que gastem més del que realment recaptem. I el problema s’agreuja perquè gran part dels ingressos depenen de les taxes derivades d’urbanisme. Aquesta és una supeditació que hem d’intentar evitar ja que és un camí sense sortida: com tots sabem, algun dia s’acabarà el creixement urbanístic. Per això, parlem d’un problema estructural de l’Ajuntament, una qüestió de “poble”, i convidem tots els grups municipals a treballar per eixugar aquest dèficit creixent. L’auditoria econòmica ens podrà aclarir realment on som.Un tema important a resoldre és la construcció dels pisos de protecció oficial del carrer de Sant Antoni. El 25 de març de 2007 es va realitzar un sorteig i es van adjudicar 25 habitatges per a joves en aquest carrer. La sorpresa va ser que, a data de 24 de maig de 2007, la Direcció General d’Urbanisme, i per segona vegada, va informar de manera DESFAVORABLE sobre la modificació de les normes subsidiàries que permetien la construcció d’aquests immobles. I el 21 de juny de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme va acordar no aprovar aquesta modificació.


De forma totalment temerària i amb clar propòsit electoralista, a dos mesos de les eleccions municipals, l’anterior govern (PP-PSC) va organitzar un sorteig d’habitatges sense tenir la certesa que es poguessin construir. No es pot jugar d’aquesta manera amb les il·lusions de les persones.

Ara comencem de zero; el nou govern ha de fer un nou conveni urbanístic amb els promotors amb la finalitat d’aconseguir 25 pisos al carrer de Sant Antoni,
mentre espera tenir la fortuna que el projecte sigui aprovat per la Generalitat de Catalunya.


Moltes gràcies a tots i a totes.