30/8/10

Mesures d'estalvi i el nou POUM

El govern de CIU ha aplicat una reducció dels sous del personal de l'Ajuntament inclosos els sous polítics, tot restringit les despeses de telèfon, d'energia elèctrica, les de Nadal... S'ha reduït el dèficit municipal de 2'3 milions d'euros ade l'any 2007 a només 2'0 M d'aquest any: I la majoria d'obres es paguen amb subvencions d'altres administracions i no amb recursos propis.

Hem aprovat un Pla Urbanístic POUM molt restrictiu, que comportarà una millora important envers les normes d'urbanisme actuals, mantindrà la qualitat de vida de Llavaneres i no la quantitat d'habitatges. Les línies estratègiques són la preservació de la serralada i la plana agrícola, l'obtenció de sòl per a equipaments necessaris i zones verdes, l'aposta pel tronc central de la riera per reestructuarar el poble i la reducció del creixement del nombre d'habitatges previstos.

Veient que hi ha partits polítics de l'oposició que no diuen la veritat, i fan demagògia perquè s'apropen les eleccions, s'ha d'explicar que no fer un POUM és il.legal, i partir de zero significa aplicar les normes urbanístiques vigents que vol dir edificar a la muntanya amb el corresponent habitatge protegit, obligatori per llei a totes les àrees residencials del poble que nosaltres ara desclassifiquem. Es destrossaria la imatge del poble i es desordenarien les densitats sense obtenir cap peça d'equipament per a les futures necessitats.

Es rebaixa al màxim permès el creixement urbanístic de Llavaneres. La resta són postures irresponsables i demagògiques.Grup de CIU ( revista Llavaneresinforma )