3/6/09

Tots més units que mai davant la crisi.


En temps de crisi i de problemes, els representants polítics han d’actuar amb més responsabilitat que mai. El govern de CIU i la resta de grups municipals així ho estan fent. Tot i això, no cal posar-se medalles ni buscar autories per a les coses que es fan al poble i pel bé del poble. Des de CIU volem agrair la col·laboració, el treball i la responsabilitat amb què actuen ERC, GLL, PSC, SOS i, de forma especial, el Partit Popular, que està fent aportacions positives i constructives per al nostre poble. La proposta de rebaixar les taxes, la regulació dels horaris, el pla de xoc i el control de la despesa en són exemples.

La classe política de Llavaneres està a l’alçada de les circumstàncies i dóna exemple a la resta de municipis del nostre voltant. L’aprovació per unanimitat de la rectificació per aplicar l’IPC real del 2009 a les taxes i reduir la pressió fiscal amb el compromís de calcular sempre l’IPC a la baixa pels propers anys o el Pla d’Ajut Extraordinari a les Famílies del poble amb dificultats, són exemples clars del treball conjunt. “A Llavaneres primer les persones” no ha de ser només un eslògan electoral.

El govern de CIU està treballant moltes hores i fent les reunions que calen per aconseguir el consens de tots i fomentant el debat per assegurar el millor per a Llavaneres.
Hem deixat enrere la crispació, la demagògia, les acusacions entre partits, les campanyes de desprestigi. Ara, més que mai, hem de treballar junts i en positiu cap al futur.

Gràcies a tots.
llegit a Llavaneresinforma