19/5/08

Participació ciutadana, escoltar les persones i consens polític: els reptes del govern

A poc a poc anem resolent els problemes del poble. No és una tasca fàcil i encara ens queda molt per fer, però volem comptar amb tothom. Destaquem la voluntat del govern de fomentar la participació ciutadana, escoltar les persones i buscar el consens polític.

Estem tirant endavant propostes per a la creació de consells de participació ciutadana, per poder debatre les grans qüestions de poble referents a la cultura, a l’esport, a la joventut, etc. Per altra banda, l’alcalde, diàriament, està rebent i escoltant aquelles persones que li volen parlar dels temes que els afecten. Això fa que encara siguem un poble i demostra la proximitat i l’accessibilitat del nostre alcalde amb els homes i dones de Llavaneres.

Hem aconseguit el suport de tots els grups municipals en la majoria de propostes de govern. A tall d’exemple, vegem: les propostes del Pla d’Obres i Serveis per als propers 5 anys (PUOSC); les inversions de la Diputació per a 4 anys (Xarxa); la desclassificació urbanística dels sectors de muntanya; les ordenances fiscals de publicitat; la proposta de regulació dels sorolls, la dels contenidors i runa a la via pública, la de tinença d’animals domèstics, etc.

Buscarem el consens polític per tirar endavant el nou Pla Urbanístic, perquè és un tema molt important que decidirà el futur del nostre poble i creiem que tots hi hem de poder participar, govern i també oposició.


Hem fet fora la crispació i l’autoritarisme que dominaven els plens municipals en l’anterior mandat. CONVERGÈNCIA i UNIÓ està demostrant que té un tarannà dialogant, tranquil, transparent i positiu. Som gent que volem el millor per al nostre poble; que expliquem les coses tal com són; que donem la cara; que afrontem els problemes encara que no en siguem els causants; que escoltem les persones; que busquem el diàleg i les solucions. AIXÓ SÓN FETS.


Gràcies a tots i a totes !